churpchurp

19 February 2011

4. Bertanggunggjawab

Satu perkataan yang sangat berat iaitu 'tanggungjawab'. Setiap orang mempunyai tanggunggjawab dan apa yang penting ialah kita sedar apa tanggungjawab kita. Semua yang berlaku dalam kehidupan kita mempunyai sebab yang tersendiri. Begitu juga setiap tanggungjawab yang kita terima.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...