churpchurp

27 January 2011

JALAN MENUNDUKKAN NAFSU


Al-Imam Busiri di dalam Burdahnya yang masyhur ada menyebutkan, “Nafsu bak seorang anak kecil, jika dibiarkan menyusu, dia kan membesar dalam keadaan ingin menyusu sahaja, tetapi jika engkau cuba mencerai susukan dia, akan terputus keinginannya pada susu tersebut.”

Perihal Nafsu


Al-Khubawwiyi seorang ulama yang hidup pada abad ke 13 Hijrah menceritakan perihal nafsu. Ketika Allah berfirman kepada nafsu: “Wahai nafsu,mengadapalah kamu!” Nafsu tidak menjawab, sekadar mediamkan diri. Lalu Allah berfirman lagi: “Siapakah engkau dan siapakah Aku?” Lalu nafsu berkata: “Aku adalah aku dan Engkau adalah Engkau”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...